One Piece Manga

wallpaper-82938

One Piece là một bộ shounen manga của tác giả Eiichiro Oda được phát hành định kỳ bởi tạp chí Weekly Shonen Jump, ra mắt lần đầu ngày 4 tháng 8 năm 1997 trên ấn bản số 34. Bản tankobon của truyện được xuất bản bởi NXB Shueisha với tập đầu tiên phát hành ngày 24 tháng 12 năm 1997. Đến tháng 6/2009 One Piece có tổng cộng 54 tập. Câu chuyện là một cuộc hành trình của ước mơ và niềm tin, đi tìm kho báu hải tặc lớn nhất “One Piece” cũng như thực hiện ước mơ cho riêng mỗi người của nhóm hải tặc Mũ Rơm. Hành trình bắt đầu từ Monkey D. Luffy, một cậu bé 17 tuổi, với ước mơ trở thành vua hải tặc và tìm ra One Piece.

newXEM ONLINE CHƯƠNG 1 – 77* new

Tên chương

Ngày đăng

Xem online

Download

One Piece Chapter 747 Xem online Download
One Piece Chapter 746 Xem online Download
One Piece Chapter 745 Xem online Download
One Piece Chapter 744 Xem online Download
One Piece Chapter 743 Xem online Download
One Piece Chapter 742 Xem online Download
One Piece Chapter 741 Xem online Download
One Piece Chapter 740 Xem online Download
One Piece Chapter 739 Xem online Download
One Piece Chapter 738 Xem online Download
One Piece Chapter 737 Xem online Download
One Piece Chapter 736 Xem online Download
One Piece Chapter 735 Xem online Download
One Piece Chapter 734 Xem online Download
One Piece Chapter 733 Xem online Download
One Piece Chapter 732 Xem online Download
One Piece Chapter 731 Xem online Download
One Piece Chapter 730 Xem online Download
One Piece Chapter 729 Xem online Download
One Piece Chapter 728 Xem online Download
One Piece Chapter 727 Xem online Download
One Piece Chapter 726 Xem online Download
One Piece Chapter 725 Xem online Download
One Piece Chapter 724 Xem online Download
One Piece Chapter 723 Xem online Download
One Piece Chapter 722 Xem online Download
One Piece Chapter 721 Xem online Download
One Piece Chapter 720 Xem online Download
One Piece Chapter 719 Xem online Download
One Piece Chapter 718 Xem online Download
One Piece Chapter 717 Xem online Download
One Piece Chapter 716 Xem online Download
One Piece Chapter 715 Xem online Download
One Piece Chapter 714 Xem online Download
One Piece Chapter 713 Xem online Download
One Piece Chapter 712 Xem online Download
One Piece Chapter 711 Xem online Download
One Piece Chapter 710 Xem online Download
One Piece Chapter 709 Xem online Download
One Piece Chapter 708 Xem online Download
One Piece Chapter 707 Xem online Download
One Piece Chapter 706 Xem online Download
One Piece Chapter 705 Xem online Download
One Piece Chapter 704 Xem online Download
One Piece Chapter 703 Xem online Download
One Piece Chapter 702 Xem online Download
One Piece Chapter 701 Xem online Download
One Piece Chapter 700 Xem online Download
One Piece Chapter 699 Xem online Download
One Piece Chapter 698 Xem online Download
One Piece Chapter 697 Xem online Download
One Piece Chapter 696 Xem online Download
One Piece Chapter 695 Xem online Download
One Piece Chapter 694 Xem online Download
One Piece Chapter 693 Xem online Download
One Piece Chapter 692 Xem online Download
One Piece Chapter 691 Xem online Download
One Piece Chapter 690 Xem online Download
One Piece Chapter 689 Xem online Download
One Piece Chapter 688 Xem online Download
One Piece Chapter 687 Xem online Download
One Piece Chapter 686 Xem online Download
One Piece Chapter 685 Xem online Download
One Piece Chapter 684 Xem online Download
One Piece Chapter 683 Xem online Download
One Piece Chapter 682 Xem online Download
One Piece Chapter 681 Xem online Download
One Piece Chapter 680 Xem online Download
One Piece Chapter 679 Xem online Download
One Piece Chapter 678 Xem online Download
One Piece Chapter 677 Xem online Download
One Piece Chapter 676 Xem online Download
One Piece Chapter 675 Xem online Download
One Piece Chapter 674 Xem online Download
One Piece Chapter 673 Xem online Download
One Piece Chapter 672 Xem online Download
One Piece Chapter 671 Xem online Download
One Piece Chapter 670 Xem online Download
One Piece Chapter 669 Xem online Download
One Piece Chapter 668 Xem online Download
One Piece Chapter 668 Xem online Download
One Piece Chapter 667 Xem online Download
One Piece Chapter 666 Xem online Download
One Piece Chapter 665 Xem online Download
One Piece Chapter 664 Xem online Download
One Piece Chapter 663 Xem online Download
One Piece Chapter 662 Xem online Download
One Piece Chapter 661 Xem online Download
One Piece Chapter 660 Xem online Download
One Piece Chapter 659 Xem online Download
One Piece Chapter 658 Xem online Download
One Piece Chapter 657 Xem online Download
One Piece Chapter 656 Xem online Download
One Piece Chapter 655 Xem online Download
One Piece Chapter 654 Xem online Download
One Piece Chapter 653 Xem online Download
One Piece Chapter 652 Xem online Download
One Piece Chapter 651 Xem online Download
One Piece Chapter 650 Xem online Download
One Piece Chapter 649 Xem online Download
One Piece Chapter 648 Xem online Download
One Piece Chapter 647 Xem online Download
One Piece Chapter 646 Xem online Download
One Piece Chapter 645 Xem online Download
One Piece Chapter 644 Xem online Download
One Piece Chapter 643 Xem online Download
One Piece Chapter 642 Xem online Download
One Piece Chapter 641 Xem online Download
One Piece Chapter 640 Xem online Download
One Piece Chapter 639 Xem online Download
One Piece Chapter 638 Xem online Download
One Piece Chapter 637 Xem online Download
One Piece Chapter 636 Xem online Download
One Piece Chapter 635 Xem online Download
One Piece Chapter 634 Xem online Download
One Piece Chapter 633 Xem online Download
One Piece Chapter 632 Xem online Download
One Piece Chapter 631 Xem online Download
One Piece Chapter 630 Xem online Download
One Piece Chapter 629 Xem online Download
One Piece Chapter 628 Xem online Download
One Piece Chapter 627 Xem online Download
One Piece Chapter 626 Xem online Download
One Piece Chapter 625 Xem online Download
One Piece Chapter 624 Xem online Download
One Piece Chapter 623 Xem online Download
One Piece Chapter 622 Xem online Download
One Piece Chapter 621 Xem online Download
One Piece Chapter 620 Xem online Download
One Piece Chapter 619 Xem online Download
One Piece Chapter 618 Xem online Download
One Piece Chapter 617 Xem online Download
One Piece Chapter 616 Xem online Download
One Piece Chapter 615 Xem online Download
One Piece Chapter 614 Xem online Download
One Piece Chapter 613 Xem online Download
One Piece Chapter 612 Xem online Download
One Piece Chapter 611 Xem online Download
One Piece Chapter 610 Xem online Download
One Piece Chapter 609 Xem online Download
One Piece Chapter 608 Xem online Download
One Piece Chapter 607 Xem online Download
One Piece Chapter 606 Xem online Download
One Piece Chapter 605 Xem online Download
One Piece Chapter 604 Xem online Download
One Piece Chapter 603 Xem online Download
One Piece Chapter 602 Xem online Download
One Piece Chapter 601 Xem online Download
One Piece Chapter 600 Xem online Download

Đang cập nhật tiếp…

Bình luận

2 thoughts on “One Piece Manga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>